Na kole dětem Vysočinou jsme vyšlapali a do pokladničky vybrali celkem 84.224,- Kč.

16.09.2016 08:39

Polovina z uvedené částky bude použita na rekondiční pobyty onkologických dětských pacientů, pořádaných nadací Krtek a polovina bude poukázána dětskému oddělení nemocnice v Jihlavě.

Děkujeme všem co šlapali, všem co přispěli nebo si zakoupili sbírkové předměty stejně jako všem sponzorům i drobným dárcům.