Pravidla účasti

V čele pelotonu jede vozidlo policie ČR a po většinu trasy pak Josef Zimovčák na vysokém kole a je následován ostatními cyklisty. Jet lze jakkoliv dlouho a jakkoliv daleko, klidně jen několik stovek metrů nebo celou trasu. Za pelotonem jede doprovodné vozidlo. Kdo propadne při jízdě za doprovodné vozidlo, stává se běžným účastníkem silničního provozu a musí se dle toho chovat.

Jede se za plného provozu po silnicích. Každý účastník zodpovídá sám za sebe a za dodržování pravidel silničního provozu. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí.  Po celou dobu jízdy na bezpečnost a plynulost dopravního provozu dohlíží Policie ČR. Základní zdravotnická služba je zajišťována pořadateli. 

Cyklistické dvanáctero pro jízdu v pelotonu Na kole dětem Vysočinou:

 • Při jízdě si vždy chraň hlavu přilbou.
 • vždy jeď po pravé straně vozovky co nejvíce u kraje.
 • Nepoužívej za jízdy sluchátka.
 • Netelefonuj za jízdy, když potřebuješ volat, tak si zastav.
 • Nefoť ani nenatáčej za jízdy z nepřipevněných zařízení, ohrožuješ tím sebe i ostatní účastníky pelotonu.
 • Měj s sebou povinnou výbavu pro cyklisty.
 • Při jízdě v pelotonu upozorni na překážku, ukaž rukou ostatním za sebou.
 • Při každé změně směru jízdy dej včas a zřetelně znamení paží.
 • Oblékej si barevné a světlo odrážející oblečení.
 • Před každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání alkoholických nápojů.
 • Dbej rad a pokynů Policie ČR a organizátorů.
 • Buď ohleduplný k ostatním účastníkům cyklojízdy i k ostatním účastníkům silničního provozu.
 • Chovejte se tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě!

 

Děti do 10 let mohou jet na kole na veřejných komunikacích pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

 

Za účast na cyklotour se platí dobrovolné startovné do zapečetěné pokladničky. 

Chceš-li přispět na podporu projektu, můžeš příslušnou finanční částku vložit do zapečetěné pokladničky, která je vždy k dispozici u registračního stánku na startu a u doprovodného vozidla pořadatelů během celé trasy. Doporučená částka je 200 Kč/soba. Přispěješ i nákupem věcí u stánku pořadatelů. Jedná se o věci „které pomáhají“ (trička, ponožky, náramky, reflexní pásky a další). Záleží pouze na vůli každého účastníka.

Nejedná se o závod, jde o dobročinnou jízdu, která má pomoci, nikoliv přinést komplikace.