Kategorie a partnerské plnění

 

Generální partner

Nejrozsáhlejší propagace v rámci dresů, navržených propagačních materiálů a promoakcí, konkrétní rozsah se vytvoří na základě individuálních potřeb generálního partnera.
 
Partnerské plnění

Logo na dresech promotýmu (dominantní prostor)

Logo na propagačních tričkách cyklojízdy s možností zakoupení široké veřejnosti

Logo na doprovodném vozidle

Umístění loga a odkazu webových stránek partnera na webu: www.nakoledetemvysocinou.cz, s uvedením, že se jedná o generálního partnera projektu

Umístění loga partnera na propagační leták projektu s uvedením, že se jedná o generálního partnera

Umístění loga partnera na banner cyklojízdy, s uvedením generálního partnera – banner bude vyvěšen na všech zastávkách cyklojízdy a při startu a v cíli cyklojízdy, také na přednášce Josefa Zimovčáka konající se v rámci doprovodného programu

Prezentace partnera v mediích, jakožto generálního partnera

Zpracování závěrečné zprávy, předání DVD s fotogalerií a dalšími dokumenty souvisejícími s projektem Na kole dětem Vysočinou 

 

 

Hlavní partner

Představuje velmi zajímavou možnost a rozsah reklamní prezentace včetně uvedení loga či značky na všech reklamních materiálech projektu.

Určeno především pro instituce a města, která se podílí na organizaci projektu.

 

Partnerské plnění

Logo na dresech promotýmu (menší prostor)

Logo na propagačních tričkách cyklojízdy s možností zakoupení široké veřejnosti

Logo na doprovodném vozidle

Umístění loga a odkazu webových stránek partnera na webu: www.nakoledetemvysocinou.cz, s uvedením, že se jedná o hlavního partnera  projektu

Umístění loga partnera na propagační leták projektu s uvedením, že se jedná o hlavního partnera

Umístění loga partnera na banner cyklojízdy, s uvedením hlavního partnera – banner bude vyvěšen na všech zastávkách cyklojízdy a při startu a v cíli cyklojízdy, také na přednášce Josefa Zimovčáka konající se v rámci doprovodného programu

Prezentace partnera v mediích, jakožto hlavního partnera

Zpracování závěrečné zprávy, předání DVD s fotogalerií a dalšími dokumenty souvisejícími s projektem Na kole dětem Vysočinou

 

 

Oficiální partner

Prezentován na konkrétních propagačních materiálech.

 

Partnerské plnění

Umístění loga a odkazu webových stránek partnera na webu: www.nakoledetemvysocinou.cz, s uvedením, že se jedná o oficiálního  partnera  projektu
Umístění loga partnera na propagační leták projektu s uvedením, že se jedná o oficiálního  partnera
Umístění loga partnera na banner cyklojízdy, s uvedením oficiálního partnera – banner bude vyvěšen na všech zastávkách cyklojízdy a při startu a v cíli cyklojízdy, také na přednášce Josefa Zimovčáka konající se v rámci doprovodného programu

Prezentace partnera v mediích, jakožto oficiálního partnera
 

 

Mediální partner

Připraveno pro mediální společnosti, které podpoří projekt v rámci jejich činnosti.